Menu Close

Специализация

СОБАЛ “Д-р Тасков” обявява свободно място за специализация по Офталмология.Документи за кандидатстване може да изпращате на email: sobal_taskov@abv.bg или на място.При наличие на повече от един кандидат, освен събеседване ще се проведе и писмен изпит.