Дегенерация на макулата

Какво трябва да знаем?
Макулата е част от ретината, с помощта на която четем, определяме формата на предметите и цветовете около нас. Дегенерацията на макулата, свързана с възрастта е заболяване, което води до значително нарушаване на нейната функция. Тя се среща по-често при пациенти с високо кръвно налягане и нарушение на обмяната на мазнините. Преминава през няколко етапа:
1. Поява на жълти "струпвания" в макулата, наречени друзи.
2. Образуване на неоваскуларна мембрана под друзите.
3. Нарушаване на мембраната с кръвоизлив и загуба на зрението.
4. Оформяне на белег на мястото на пукнатата мембрана и трайна загуба на централното зрение.
Какви са първите симптоми?
Най-често се получава разкривяване на буквите при четене и промяна във формата на предметите. С напредване на заболяването се нарушава напълно функцията на макулата и става невъзможно различаването на детайлите на заобикалящата ни среда.
Какво трябва да направим?
Препоръчително е след 50 годишна възраст да се извършва пълен очен преглед през определен период от време. При поява на някои от описаните симптоми е необходима консултация с очен лекар.

COPYRIGHT © 2018 СОБАЛ "Д-Р ТАСКОВ". ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.