Отлепване на ретина и стъкловидно тяло

Какво трябва да знаем?
Стъкловидното тяло е структура, която изпълва вътрешността на очната ябълка. То е прозрачно и е захванато на определени места за ретината.
Обикновено във възрастта около 50-60 години се получава отделяне на стъкловидното тяло от ретината в задния полюс. При късогледите очи това може да стане доста по-рано, в зависимост от степента и вида на късогледството.
Какви са първите симптоми /оплаквания/ ?
В началните стадии на отлепване на стъкловидното тяло се получават светкавици, които се забелязват обикновено след физическо усилие. Те могат да бъдат различни по честота и сила - от леки светлинки, които се усещат на тъмно до така описаните от пациентите "фойерверки". Състоянието има различна продължителност. Появяват се различни мътнинки пред погледа, които в повечето случаи са подвижни.
Какво трябва да направим ?
В случаите, когато отлепването на стъкловидното тяло е остро и внезапно е възможно да се получат дупка на ретината и последваща хеморагия. Тя причинява замъгляване на зрението.В последствие дупката на ретината може да доведе до нейното отлепване и значителна загуба на зрението. Ето защо трябва да се обърнете към очен лекар, да споделите своите оплаквания и да се направи преглед с триогледалната леща на Голдман.

COPYRIGHT © 2018 СОБАЛ "Д-Р ТАСКОВ". ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.