Диабетна ретинопатия

Захарният диабет е общо заболяване, засягащо деца и възрастни, което след време може да даде отражение и върху очите. Пациентите с това заболяване са склонни да развият катаракта /"вътр. перде"/ или глаукома / повишено вътреочно налягане/, но засягането на ретината е основната заплаха за трайно понижение на зрението. След 15-20 годишна давност на заболяването повечето пациенти развиват диабетна ретинопатия /увреждане на ретината от диабета/. С времето захарният диабет засяга кръвоносните съдове на ретината.
Най-ранната фаза на заболяването се нарича непролиферативна /фонова/ диабетна ретинопатия. В този начален стадий на болестта стените на артериолите на ретината отслабват и започват да пропускат формените елементи на кръвта на вън и се стига до образуване на малки, точковидни кръвоизливи по ретината. Освен това по ретината могат да се оформят участъци с оток, които да доведат до понижение на зрението.
Следващият стадий на заболяването се нарича пролиферативна диабетна ретинопатия. В тази късна фаза на болестта циркулаторните промени водят до образуване на обширни зони от ретината с недостатъчен приток на кислород или исхемия. Съдовата състема на ретината, стремейки се да се справи с недостатъчното хранене, започва да отделя вещества, стимулиращи образуването на нови съдове. Но те са с "чупливи" стени и лесно кървят. Така се появяват нови кръвоизливи по ретината и кръвта може да премине в стъкловидното тяло и да се образува хемофталм /кръвоизлив в стъкловидното тяло/. Получава се един омагьосан кръг - недостиг на кислород - новообразувани съдове - нови кръвоизливи, а след тяхното разнасяне остава съединителна тъкан, като в късните стадии на болестта може да се стигне до отлепване на ретината и вторично повишаване на вътреочното налягане / Глаукома/.
Симптомите, говорещи за засягане на зрението в различните стадии на заболяването варират - от преходно замъгление на зрението /често е свързано с нивото на кръвната захар/, през "летящи мухи" и светкавици пред окото, до внезапна пълна загуба на зрение.
За да се избегне откриване на болестта в крайните стадии, диабетиците трябва да преминават рутинни периодични прегледи при очен лекар и да се започне възможно най-ранно лечение на установените промени в очното дъно.
Диагнозата Диабетна ретинопатия се поставя след оглед на ретината с офталмоскоп. Повечето пациенти с Диабетна ретинопатия се насочват към витрео-ретинален хирург.
Лечението на диабетната ретинопатия зависи от стадия на болестта. Ретиналният хирург разчита на различни тестове за наблюдение на прогресирането на заболяването и за да вземе решение за най-подходящото лечение. Това са флуоресцеинова ан-гиография, снимка на ретината с фундус камера и ултразвуково изследване на окото /ехография/.
Основният проблем е да се спре растежа на новообразувани съдове, които стоят в основата на все новите и нови кръвоизливи по ретината. Средство на избор за лечение в този случай е т. нар. Панретинална фотокоагулация. С помощта на лазерната енергия хирургът разрушава зоните, страдащи от намален приток на кислород, извън зоните на централното зрение. Панретиналната фотокоагулация предотвратява понататъшния разтеж на новообразувани, чупливи съдове. Целта на тази лазерна обработка на очното дъно е да се спре напредването на болестта /да се прекъсне порочния кръг - исхемични зони - неосъдове - нови кръвоизливи/.
Витректомията е друг хирургичен метод, който се прилага при пациенти с кръвоизлив в стъкловидното тяло /гелоподобна, напълно прозрачна субстанция, изпълваща центъра на очната ябълка/. С тази операция се цели да се отстрани кръвта от стъкловидното тяло и да се замени с прозрачно вещество /силиконово масло/. Едновременно с това може да се освободят нежни нишки стъкловидно тяло, срастнали с ретината и да се предотврати тракционното й отлепване.
Изследванията са доказали, че диабетици, при които нивото на кръвната захар се поддържа в нормални стойности, имат по- малко усложнения в очите, отколкото тези с лош контрол на захарния диабет.
Пациентите с диабет могат значително да намалят появата на диабетна ретинопатия и поне прогресирането на болестта чрез редовни посещения при офталмолог. Колкото в по-начален стадий се започне лечението, толкова по-големи са шансовете да се спре прогресирането на заболяването.

COPYRIGHT © 2018 СОБАЛ "Д-Р ТАСКОВ". ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.