Menu Close

Екип

Д-р Димитър Тасков

Д-р Тасков е водещ офталмолог в областта на модерната микрохирургия на окото. С изключително висок личен принос за въвеждането на новите оперативни техники при лечение на катаракта през малък отвор:.

Д-р Георги Тасков

Специалист Очни Болести

Д-р Тодор Тасков

Специалист Очни Болести

Д-р Венелин Нешев

Специалист Очни Болести

Д-р Николай Чакъров

Специалист Очни Болести

Д-р Даниела Демирева

Специалист Очни Болести

Д-р Александър Александров​

Специалист Очни Болести

Д-р Фатме Мехмедова

Специалист Очни Болести

Д-р-Стефан Стамов

Aнестезиолог

Д-р Гергана Захариева

Специализант Очни Болести

Д-р-Христина Христова

Специализант Очни Болести